รางระบายน้ำ Floor-Roof Drain : Tip 01 Royal House

วันนี้ผมได้มีโอกาสในการศึกษาเรื่องรางระบายน้ำ Floor Roof Drain ซึ่งได้ติดตามมาจาก Royal House ซึ่งน่าสนใจมากๆ นำเสนอในรูปแบบของ infographic เข้าใจไม่ยาก น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาน้ำระบายไม่ทัน ท่อตัน อะไรเหล่านี้ครับ

roofdrain00-1_resize

roofdrain00-2_resize

roofdrain01_resize

roofdrain04_resize

roofdrain05_resize

roofdrain06_resize

roofdrain07_resize

roofdrain08_resize

roofdrain09_resize

roofdrain10_resize

roofdrain11_resize

roofdrain12_resize

roofdrain13_resize

roofdrain14_resize

roofdrain15_resize

roofdrain16_resize

roofdrain17_resize

roofdrain18_resize

roofdrain19_resize

roofdrain20_resize

roofdrain21_resize

roofdrain22_resize

roofdrain23_resize

roofdrain24_resize

roofdrain25_resize

roofdrain26_resize

roofdrain27_resize

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *